Kattraser

 

Sedan katter har blivit populära som husdjur har det avlats fram fler och fler kattraser, och kattraserna kan delas in i tre olika kategorier: naturliga, korsade och muterade. Naturliga kattraser där sådana som funnits naturligt på olika ställen på jorden och de har uppkommit olika naturliga raser beroende på till exempel olika klimatförhållanden. Korsade kattraser är sådana raser som människan medvetet har avlat fram för att exempelvis utveckla och förstärka vissa egenskaper hos katter. Muterade kattraser är sådana där en mutation har uppstått som människan sedan har tagit tillvara på till vidare avel.

sphinx kitten

Olika kattförbund har godkänt olika många kattraser och det finns från 37 – 62 olika godkända kattraser. Nästan alla raser är relativt nya och för cirka 100 år sedan fanns det enbart de naturliga kattraserna. Kattraser som föds upp via katterier och är professionellt uppfödda har en stamtavla och det rekommenderas inte att köpa en raskatt för dyra pengar om den saknar stamtavla! De katter som saknar stamtavla och/eller inte är registrerade kallas officiellt för huskatt/bondkatt. Även om båda föräldrarna är registrerade raskatter kallas kattungen för huskatt om den inte registreras.

De flesta katterna i Sverige är vanliga huskatter/bondkatter men även raskatter är populärt och listan över de 10 populäraste raskatterna i Sverige ser ut så här:
1. Ragdoll
2. Maine Coon
3. Sibirisk katt
4. Norsk skogkatt
5. Helig birma
6. Brittiskt korthår
7. Perser
8. Bengal
9. Devon rex
10. Cornish rex

Olika katter har inte bara olika utseenden utan har också olika egenskaper och karaktärsdrag och när man väljer vilken raskatt man vill ha så är det bra att ta reda på info om dessa först. Exempelvis så lämpar sig vissa katter bättre till barnfamiljer medan andra katter trivs bäst där de får lugn och ro. En del katter, oftast långhåriga, kräver mycket pälsvård som är tidskrävande, är du beredd att lägga mycket tid på det? Annars kanske en Sphynx – en så kallad nakenkatt er ras för dig!?

Add a Comment

mts_point_pro