Att resa med sin katt

Att resa med sin katt är ingen omöjlighet. Ibland vill vi ha med katten på semester eller endast för att ta sig från en punkt till en annan. Det finns möjlighet att ta med katten på ett flygplan eller i en bil, tåg eller buss. Om du har planerat att flyga utomlands med din katt, se till att katten har ett giltigt EU-pass och är anmäld hos tullen i Sverige och i det land du ska resa till. Om du vill ta med din katt i en bil, finns det också regler och förordningar som man måste ha kunskap om och följa.

Katt i bil

kör säkert med katten i bilen annars riskerar du att få böter. En katt måste sitta säkert i bilen, helst i en fastspänd transportbur. Buren måste vara tillräckligt stor så att katten kan stå upp och kunna röra sig i den. Se till att det finns ordentligt med ventilation i buren och att den står i skugga. Ha inte katten i ditt knä under färden eftersom om krockkudden utlöses, kommer den att ge katten allvarliga skador. Tänk på att pausa minst en gång var sjätte timma och ge katten vatten. Lämna aldrig katten i bilen oavsett om det är varmt eller kallt ute.

Försäkring för katt

Se till att din katt är försäkrad. Oavsett om ni reser tillsammans med katten eller om katten är på hemmaplan, bör katten vara försäkrad mot sjukdomar och olyckor som kan hända och uppstå. Det kan kännas tryggt att veta att du kan ge katten fullvärdig vård utan att behöva tänka på vad det kommer att kosta. Självrisken är den delen av försäkringen som du betalar själv och du bestämmer vilken nivå den ska ligga på. Ju högre självrisk desto lägre premie. En försäkring består av veterinärvård och livförsäkring. Livförsäkringen ersätter dig om din katt är så pass sjuk att den behöver avlivas.

Add a Comment

mts_point_pro